Kommunens förklaring: ”Stort fokus på att hantera den operativa vardagen”.