Det är stopp i spårvagnstrafiken vid Önskeväderstorget i Biskopsgården och enligt Västtrafik är det ett träd som har vält över en ledning.