Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Norska Veterinärinstituttet För att man ska vara helt säker på resultatet så kommer prover att skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt på analys.