Med enkla medel kan du lägga undan pengar i fem månader • Kan räcka till en charterresa.