Bohuskusten är ett av de värst drabbade områdena inom Nordostatlanten när det gäller skräp som flyter i land – i Sotenäs kommun tog man därför initiativ till landets första marina återvinning, och nu återvinner man gamla fiskeredskap från hela landet.