Sotainvalidien Veljesliiton Ruotsin piirissä on mukana enää noin 30 sotainvalidia.