Storviltjägarna i Afrika kategoriserade djuren efter hur farliga de var att jaga och kallade de fem farligaste ”the big five” – de fem stora. Nu har June Avfall & Miljö delat in sina egna av de fem stora. Farligt avfall, restavfall, isolering, elavfall och metaller.