Kommunstyrelsen i Sorsele vill att Sorselebo väntar med en försäljning av allmännyttan i Gargnäs – men det kommunala bostadsbolaget går trots det vidare med försäljningen.