Sorsele och Storuman är de kommuner i länet som har lägst andel elever i årskurs nio med gymnasiebehörighet. Enligt Sorseles skolchef Ulrika Eriksson finns det förklaringar som inte beror på en bristfällig verksamhet.