Sommarens torka fick stora konsekvenser för de Sörmländska bönderna. Även om framtidstron inom yrkesgruppen är god har den upplevda lönsamheten gått ner rejält jämfört med förra året. Det visar en stor undersökning där man tillfrågat tusen bönder.