De flesta som insjuknar i sorkfeber kommer från norra Sverige. Infektionsläkaren Therese Thunberg deltar i ett forskningsprojketet om sjukdomen – De allra flesta fallen förekommer norr om Dalälven och vad det beror på det vet vi ännu inte riktigt, säger Therese Thunberg.