Flaggorna vajar på halv stång utanför skolan och kommunhuset efter gårdagens dödsolycka. Olyckan skedde på en obevakad övergång och nu vill kommunen att Trafikverket ser över säkerheten på den olycksdrabbade och de intilliggande övergångarna.