Moderattoppen Christian Sonesson förespråkar ett flyktingstopp i Sverige. I stället kan han tänka sig att hjälpa flyktingar genom att från biståndsbudgeten betala länder i deras närområde för att stå för mottagandet.   – De flesta partier är rätt så överens om att det finns en koppling mellan integrationsproblem och stor migrationsvolym och då är det orimligt att samtidigt fylla...