Cirka 40 procent av invånarna i Jönköpings län lider av sömnproblem och en stor grupp är länets ungdomar. – Jag tycker att det är ett problem för vi vet att den psykiska ohälsan ökar och jag tror att sömn är en viktig pusselbit, säger Jenny Lorefors, skolläkare i Jönköping.