Sömnexperten ser utvecklingspotential inom forskningen och vårdens kunskap.