I Vetenskapens världs program om sömn ger sömnforskaren Christian Benedict råd till alla som har sömnproblem.