Sommarteatern som arrangerats på Karlshamns kastell sedan 1989 ställs in. Detta på grund av ovissheten kring coronaviruset.