Under den resterande delen av veckan ser det ut att kunna bli upp mot 30 grader i Uppsala län. I och med de höga temperaturerna avråder Uppsala brandförsvar från eldning, men för tillfället väntas inget nytt eldningsförbud införas.