Uppsalas första Sommargata har öppnat. Längs kanten vid Fyrisån finns extra sittplatser och blommor för alla som vill njuta av staden till fots. -Tanken är att minska på onödig biltrafik och göra mer plats åt de som vill vistas vid ett av Uppsalas finaste stråk, säger Jakob Andersson, projektledare vid Uppsala kommun.