Trafikverket rustar för halka och kraftiga vindar • Jämtländska skolor stängs.