Nu sällar sig Sölvesborg till de kommuner som anställer trygghetsvärdar. Efter årsskiftet ska de platser som pekats ut som otrygga få utökad bevakning.