Var fjärde ansökan om bygglov för solel i Stockholm avvisas eller avskrivs.