I februari har det gått fem år sedan BB i Sollefteå stängde. I en färsk avhandling frän Mittuniversitetet pekas flera negativa konsekvenser ut av nedläggningen – dels en tydlig oro från blivande föräldrar, och dels en stor misstro mot den beslutande makten i regionen.