Solkraft, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft är alla energikällor med låga utsläpp av växthusgaser vid själva elproduktionen. Men där slutar likheterna. De olika energikällorna har på olika sätt och i högst olika grad andra störningar på både människa och miljö.