Under sommaren pågår ett pilotprojekt vid Eketorps borg på Öland. Två bänkar utrustade med solceller har ställts ut för att ge vandrare och besökare möjlighet att ladda sina telefoner på plats.