Helen Dannetun slutar som rektor för Linköpings universitet när hennes uppdrag går ut i juni nästa år. Nu pågår processen med att hitta nya kanditater.