Politikerna går mot förvaltningens rekommendation.