Kraftiga trafikstörningar väntas under hela dagen.