Följetongen kring bygget av en ny sluss i Södertälje ser ut att nå en upplösning. Det är i alla fall förhoppningen nu när Trafikverket går in som ny byggherre i projektet. För Södertäljeborna är det ett välkommet besked.