Utsläppen av växthusgaser minskade i två tredjedelar av landets kommuner 2019, visar nya siffror från kommundatabasen Kolada. Samtidigt visar samma statistik att utsläppen ökade med 20 procent i Södertälje.