Söderköping är den kommun i hela riket som fått mest pengar för lokala vattenvårdsprojekt. – Bidraget har från början varit helt inriktat på övergödning, säger Christina Hallström.