Socialtjänstens arbete pekas ofta ut som en viktig del i att komma till rätta med gängkriminaliteten i Sverige. Men det är en sektor präglad av personal- och kompetensbrist och för lite pengar, vilket slår mot de som har rätt till hjälp menar facket. – Socialtjänsten är det yttersta skyddet. Socialsekreterarna och socialtjänsten har inte tillräckligt prioriterats bakåt i tiden, säger ansvarig...