Orosanmälningar prövas alltid, säger verksamhetschefen på socialkontoret i den aktuella kommunen. Men socialtjänsten kan inte informera släktingar om resultatet, utan samtycke från vårdnadshavarna, även om de står nära barnen.