Det blir allt vanligare med ecstasy bland ungdomar, det berättar både polisen och socialtjänsten för SVT. – Vissa använder det i ångestdämpande syfte när de är ensamma, säger Christel Nyborg, uppsökande socialsekreterare .