Under hösten 2021 slog regionkoordinator för prostitution och människohandel larm om en flickas levnadssituation. Hon hittades i ett så kallat tiggarläger och misstänktes vara utsatt för tvångsäktenskap. Trots uppgifterna bedömde socialtjänsten i Sundsvall inte hennes situation som akut. Varför bedömde inte socialtjänsten flickans situation som akut? Starta klippet och ta del av Eva Leijons...