Det har knappt satsats på Rannebergen den senaste tiden, det anser Andreas Wetterberg på socialtjänsten i nordost i Göteborg. Nu befarar han att det kommer göras ännu mindre när området försvinner från polisens lista över utsatta områden.