För att garantera en jämlik vård för patienter med långtidscovid har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt nationellt kunskapsdokument. Syftet är att ge stöd till regionerna och underlätta rehabiliteringsarbetet för post-covidpatienter. – Ett kunskapsdokument ska vila på bästa tillgängliga kunskap och stödjer vård och omsorg i att bedriva ett arbete som bygger just på den senaste tillgängliga...