Trots avslöjandena om att barn tvingats spela apatiska ser Socialstyrelsen inget skäl till självkritik för hur man som ansvarig myndighet har hanterat uppgivenhetssyndrom. Myndigheten vägrar också svara på om det finns skäl att undersöka om barn och ungdomar farit illa under decenniet som gått sedan diagnosen infördes.