55 procent av socialsekreterarna i Västernorrlands län vill inte att det ska vara en politiker som fattar beslut i socialtjänstens individärenden. Det visar undersökningen som Akademikerförbundet presenterade nyligen.