Under torsdagen lämnades LSS-utredningen till övergångsregeringen, med förslag om att staten ska få hela ansvaret för den personliga assistansen. Ella Kardemark (KD), som är socialnämndens ordförande i Halmstad, är kritisk till utredningen.