Även Erland Linjer (M), socialnämndens ordförande i Varberg, är kritisk till LSS-utredningen. – Man lyfter över allt ansvar på kommunerna för barn under 16 år. Då riskerar man att det blir olika hantering av ärenden beroende på vilken kommun barnet råkar bo i och det är inte bra, säger han.