Socialminister Lena Hallengren (S) reagerar starkt på uppgifterna om psykisk ohälsa bland unga som presenteras i Bris årsrapport. Hon skriver under på att samhällsklimatet har blivit hårdare.