För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor. Men exakt hur den ska fördelas är ännu oklart. Regionstyrelsens ordförande anser att den halländska vården bör premieras.