Pappan försökte med alla medel få ensam vårdnad om sin son eftersom han var orolig för pojkens säkerhet. När utredningen av socialförvaltningen i Trelleborg inte hjälpte, stämde han modern i tingsrätten. Strax innan tvistemålet skulle avgöras hittade pappan både den åttaårige sonen och mamman döda i hennes bostad.​