Den heta sommarvärmen kan vara särskilt tuff för de äldre. På äldreboendena i Södertälje har man rustat upp med fler fläktar och påminnelser till personalen för att klara av de varmaste dagarna. – Det är en helt annan beredskap i år än tidigare år, säger Eva Pedersen-Wallin, tf socialdirektör.