– Rutiner finns och skyddsutrustning finns. Det måste ha brustit i informationen, säger Ann-Katrin Lundin, socialchef i Sollefteå. Hon kommenterar uppgifter från anställa i hemtjänsten om dålig skyddsutrustning i vården av en covid-19 sjuk.