Socialnämnden i Eskilstuna går mot ett prognostiserat underskott på 91 miljoner det här året och på onsdagens sammanträde i socialnämnden ligger ett förslag om att lägga ner flera verksamheter – bland annat ett HVB-hem som öppnade förra vintern. – Vi behöver föreslå åtgärder för att klara budget, säger Elisabeth Kántor, socialchef i Eskilstuna.