Efter att ha haft ett system där det kan skilja flera tusen kronor mellan likvärdiga boenden, har socialförvaltningen infört en enhetlig hyra. Den nya hyresmodellen i Strängnäs har upprört både brukare och anhöriga. – Vår bedömning är att vi inte har några orimliga hyror, säger socialchefen Karin Krönenstedt.