I princip alla socialtjänster i Norrbotten och Västerbotten vittnar om en extremt tuff personalsituation. Det finns knappt någon att anställa, vilket riskerar att gå ut över medborgare i behov av stöd.