Kommuner i landsbygd och glesbygd larmar om att socialt utsatta personer plötsligt flyttar in – på uppmaning av rikare kommuner.